[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2004, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-185
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
REKTO-SİGMOİD KANSERLERDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ: İLK SONUÇLARIMIZ
Erhan AKGÜN, Sinan ERSİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
Anahtar Sözcükler: laparoskopik kolorektal cerrahi, laparoskopik abdomino-perineal rezeksiyon, laparospik sigmoid rezeksiyon

Laparoskopik kolorektal cerrahi 1990 yılından beri başarıyla uygulanmaktadır. Bir çok çalışmada gerek morbidite gerekse mortalite yönlerinden açık cerrahiye eşdeğer olduğu, hatta beraberinde bazı avantajlar sağladığı savunulmaktadır. Konuyla ilgili ilk deneyimlerimizi sunmak amacıyla 2002-2004 yılları arasında laparoskopik kolorektal cerrahi uyguladığımız 10 hasta histopatolojik sonuçları, morbidite-mortalite oranları ve takipleri yönünden incelendi. Sonuçta laparoskopinin kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranlarına sahip olduğu, hasta konforu ve teknik açılardan bazı avantajlar sağladığı, ancak operasyon süresinin uzaması gibi dezavantajlarının da bulunduğu tespit edildi.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]