[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2004, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa(lar) 187-191
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
MULTİFOKAL PELVİK MALİGNİTE : OLGU SERİSİ
Mustafa Coşan TEREK1, Yılmaz DİKMEN1, Osman ZEKİOĞLU2, A. Aydın ÖZSARAN1, Levent AKMAN1, Yıldız ERHAN2
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: multifokal pelvik malignite, endometrium kanseri , over kanseri

Over kanseri, kadınlarda en sık ölüme neden olan genital kanserdir. Endometrioid tip over kanserinde multifokal hastalık gelişme riski yüksektir. Mortalitedeki farklılıklar açısından, multifokal hastalığın tanısının konması önemlidir. Bu çalışmada, multifokal pelvik malignite (endometrium karsinomu ve over yüzey epitel karsinomu) tanısı konmuş toplam yedi olgu sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]