[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2001, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-045
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SPİNAL ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR: MRG BULGULARI
Cem ÇALLI, Ömer KİTİŞ, Nilgün YÜNTEN, Mustafa PARILDAR, Ahmet MEMİŞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: Spinal kord, arteriovenöz malformasyon, MRG

Bu çalışmada spinal arteriovenöz malformasyonların (AVM) manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları irdelenmiştir Parapleji veya paraparezi semptomları başvuran 7 hastaya spinal MRG tetkiki yapılmıştır MRG İncelemede, turbo spin-eko T2. T1 ve postkontrast T1 ağırlıklı sagital ve aksiyel görüntüler alınmıştır 2 olguya bilgisayarlı tomografi (BT) inyelografi, 4 olguya ise kateter anjiografi uygulanmıştır Tüm olgularda 12 ağırlıktı keşlilerde spinal kord içinde, periferde salim bir alan bırakan santral hiperintens lezyon görülmüştür. Bununla birlikte suharaknoid mesafede sinyalsız tübüler yapılar saptanmıştır Postkontrast görüntülerde bu sinyalsiz yapılarda parlaklaşma izlenmiş ve bu yapıların genişlemiş venöz yapılara ait olduğu anlaşılmıştır 4 olguda spinal AVM tanısı spinal kateter anjiografi ile doğrulanmış, diğer 3 olguda ise klinik ve MRG bulguları tanı için yeterli olmuştur. Sonuç olarak spinal MRG'de. myelopatik değişikliklerin ve subaraknoid mesafede dilate vcnöz yapıların görülmesi, spinal AVM tanısını akla getirmeli ve olgular kateter anjiografi ile değerlendirilerek tedaviye yönlendirilmelidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]