[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2009, Cilt 48, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-055
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Herediter hemorajik telenjiektazili bir hastada portosistemik şant ve renkli Doppler görünümü
Demir S
T.Yüksek İhtisas Hastanesi Radyoloji Bölümü Sıhhiye-ANKARA
Anahtar Sözcükler: Herediter hemorajik telenjiektazi, karaciğer, portosistemik şant, arteriyovenöz malformasyon, renkli Doppler

Herediter hemorajik telenjektazi (HHT) nadir izlenen sistemik bir displazidir. HHT'de arteriovenöz şantlar sık olarak izlenirler. Buna karşın arterioportal, portovenöz ve venovenöz gibi diğer intrahepatik şantlar nadir görülmektedir. HHT dışında idiopatik de görülebilen portovenöz şantlar, taşıdıkları hepatik ensefalopati riski nedeniyle önem taşırlar. Biz bu yazıda HHT'li bir hastada saptanan hepatik arteriovenöz şant görünümlerine ilave olarak sağ portal venden kaudat loba drene olan ve portal ven- vena kava inferiör arasında oluşmuş izlenimi veren portosistemik şantların renkli Doppler ultrasonografi görüntülerini sunarak konuyu gözden geçiriyoruz.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]