[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2010, Cilt 49, Sayı 2, Sayfa(lar) 135-138
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Brenner tümörü: 2 olgu sunumu; belirgin makrokistik değişiklik ve ekstraovaryan lokalizasyon
Dada G M, Kebat T A, Dilek G B, Benzer E S, Pak I
Ankara Onkoloji Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: brenner tümör, makrokistik değişiklik, ekstraovaryan lokalizasyon

Histogenetik orijini henüz tam açıklığa kavuşmamış ovaryan Brenner tümörleri tüm over tümörlerinin %2'sini oluşturur ve çoğu benigndir; yaklaşık %20'si seröz veya müsinöz kistadenom ya da benign bir teratomla birliktelik gösterir. Brenner tümörde ilk olarak 1920'li yıllarda tanımlanan müsinöz epitel varlığı, bazen belirgin olup tanı zorluğuna yol açabilir. Ayrıca ekstraovaryan yerleşimli nadir Brenner tümör olguları da bildirilmiştir. Burada; nadir olmaları nedeniyle biri makrokistik, diğeri ekstraovaryan olup seröz kistadenomla birliktelik gösteren iki farklı Brenner tümörünü sunduk.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]