[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2011, Cilt 50, Sayı 3, Sayfa(lar) 205-207
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Myomektomi sonrası karın duvarı endometriozisi
Yaman İ1, İnceboz Ü2, Derici H1, Uzgören E3
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Türkiye
3Özel Uzgören Patoloji Laboratuvarı, Balıkesir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Endometriozis, karın duvarı, jinekolojik cerrahi girişimler

Endometriosis histolojik olarak normal endometrial dokunun rahim içi boşluğun dışında bulunması ile karakterizedir. Ektopik endometrium dokusu en çok pelvik organlar, overler, Douglas boşluğu, sakrouterin ligamentler, pelvik periton, rektovaginal septum ve serviksi tutmaktadır. Karın duvarı endometriozisi ise genellikle histerotomi yapılan obstetrik veya jinekolojik operasyonlar sonrası endometriozisin karın duvarında yerleşmesidir. Tüm endometriozis olgularının ancak %1'i karın duvarı yerleşimidir. Nadir görülen bir hastalık olduğu için tanı genellikle gecikir ve tanıda yanılmalar yaygındır. Hastanın döngüsel şikayetleri ve geçirilmiş uterus cerrahisi öyküsü ile tanıya götürebilir. Tedavisinde total eksizyon yeterlidir. Burada literatürde oldukça nadir görülen myomektomi sonrası karın duvarında gelişmiş endometriozisli bir olguyu sunuyoruz. Lezyon geniş olarak eksize edildi ve histopatolojik inceleme endometriozis varlığını doğruladı.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]