[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-119
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Fetal preaksiyal ve postaksiyal polidaktili
Akercan F, Zeybek B, Karadadas N
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Preaksiyal polidaktili, postaksiyal polidaktili, sindaktili, fetus, gebelik

El ve/veya ayakların konjenital deformitelerinden biri olan polidaktili, izole olabileceği gibi, bir sendromun parçası da olabilir. İzole polidaktili sıklıkla otozomal dominant iken, sendromik polidaktili sıklıkla otozomal resesiftir. Polidaktili sıklıkla sadece el veya ayakta bulunurken, her ikisinde bulunması oldukça enderdir. Olgumuz, 20. gebelik haftası ultrasonunda tanı alan her iki elde hem preaksiyal ve postaksiyal; ayrıca her iki ayakta preaksiyal polidaktili olgusudur.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]