[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-127
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kutis marmorata telenjiektatika konjenita tanılı olgu sunumu
Bilgin B S, Yalaz M, Akısü M, Kültürsay N
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kutis marmorata, yenidoğan, ciltte ülserasyon

Kutis marmorata telenjiektatika konjenita (KMTK) nadir görülen genellikle benign, sporadik, lokalize veya generalize olabilen vasküler lezyondur. Bu lezyona % 18,8 - 70 arasında anormal bulgular eşlik etmektedir. Tanı klinik bulgularla konulur ve prognozu iyidir. Bu makalede yenidoğan döneminde alt ekstremitede lokalize, asimetrik görünüm, atrofi, nadir görülen bir bulgu olan ülserasyonun eşlik ettiği bir olgu sunulmuştur. Üç aylık izleminde bulgularda düzelme gözlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]