[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 129-133
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üreterin primer sarkomatoid karsinomu
Şen Türk N1, Zümrütbaş A E2 Acar C2 Aybek Z2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sarkomatoid karsinom, karsinosarkom, üreter

Ürotelyal neoplazilerin 2004 Dünya Sağlık Örgütü sınıflaması, üriner sistemin tüm bifazik malign tümörleri için sarkomatoid karsinom teriminin kullanılmasını önermektedir. 77 yaşında erkek hasta, sol yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografide sol böbrekte hidronefroz, sol proksimal üreterde dilatasyon ve sol üreterde şüpheli dolum defekti saptandı. Sol nefroüreterektomi materyalinde proksimal üreteri tıkayan düzgün yüzeyli, iyi sınırlı polipoid kitle görüldü. Kitle, 2 cm çapında ve proksimal üreter boyunca 2,5 cm uzunluğunda ölçüldü. Kesi yüzü kirli sarı, beyaz renkte idi. Polipoid kitlenin histopatolojik incelemesinde tümörün hem epitelyal hem de sarkomatöz komponent içerdiği görüldü. Malign epitelyal komponent yüksek dereceli invaziv ürotelyal karsinom ve adenokarsinomdan oluşmaktaydı. Sarkomatöz komponent, yüksek mitotik aktiviteye sahip çok sayıda atipik iğsi hücrelerden oluşmaktaydı. Olgu, sarkomatoid karsinom, pT2 olarak rapor edildi. Ürologların bu nadir agresif tümörün farkında olmaları ve patologların da üreterin bifazik tümörlerinin ayırıcı tanısında sarkomatoid karsinomu dikkate almaları, doğru ve hızlı tanı için önemlidir.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]