[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 135-137
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Warfarin kullanımına bağlı intestinal obstrüksiyon yapan intramural ince barsak hematomu
Kara C1, Yürekli S1, Özbal T2
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Karşıyaka Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İntramural hematom, İntestinal obstrüksiyon, antikoagulan

İntramural ince barsak hematomu sıklıkla antikoagulan tedaviye bağlı meydana gelen nadir bir komplikasyon olup genellikle ameliyata gerek kalmadan destek tedavi ile iyileşme sağlanabilir. Barsakta gelişen nekroz, perforasyon ve tam obstrüksiyon gibi acil durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Bu çalışmada, antikoagulan kullanımına bağlı spontan intramural ince barsak hematomu nedeniyle proksimal ince barsak obstrüksiyonu gelişen 57 yaşındaki bir olguyu sunmayı amaçladık. Akut karın ağrılı hastaların medikal geçmişi özellikle antikoagülan ilaç kullanımı açısından dikkatlice sorgulanmalı ve intramural ince barsak hematomu ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]