[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 4, Sayfa(lar) 259-261
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Disfajinin nadir bir sebebi: Diffüz idiopatik skeletal hiperosteozis (DISH)
Kandogan T2, Sezgin Ö3, Dalgiç A1
1Reyhanlı Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Hatay, Türkiye
2İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye
3İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Diffüz idiopatik skeletal hiperosteozis, disfaji, yaşlılık, Forestier hastalığı

Diffüz idiopatik iskelet hiperosoteozisi rölatif olarak nadir olan ve daha çok yaşlılarda görülen tanımlanmamış sistemik bir hastalıktır. Hastalık sırt ağrısı, disfaji, miyelopati, muskuloskeletal sistem zayıflığı gibi semptomlara ve küçük travmalar sonrasında omurgada büyük fraktürlere neden olabilir. Hastalık çoğunlukla asemptomatik seyreder ve bu yüzden genellikle başka nedenle yapılan radyolojik tetkiklerde ortaya çıkar. Biz bu makalede disfaji nedeni ile değerlendirdiğimiz ve diffüz idiopatik iskelet hiperosteozis tanısını koyduğumuz bir olgu sunduk.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]