[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Özel Sayı
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bilinç bozukluğunun metabolik nedenlerine yaklaşım: I. Endokrin nedenler
Saraç Z F, Savaş S
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yaşlı, metabolik, bilinç bozukluğu, konfüzyon

Birçok ülkede acil servislere başvuran yaşlı sayısında artış mevcuttur. Yaşlı nüfusta birden fazla sağlık sorunu mevcuttur ve genç hastalara göre daha fazla zaman ve kaynağa ihtiyaç duyarlar. Daha sık acil servise başvurdukları gibi, taburcu edildikten sonra da daha fazla olumsuz sonuçlarla karşılaşırlar. Yaşlı hastalarda atipik prezentasyon sıktır, klinik belirti ve bulgular değişkenlik gösterebildiği gibi aynı zamanda psiko-bilişsel ve fonksiyonel alanları kapsayabilir. Acil servise başvuran yaşlı hastalarda kognitif bozukluk tanısı ancak mevcut olguların yarısından azında konabilmektedir. Bu bölümde bilinç bozukluğunun metabolik nedenlerinden endokrin nedenler incelenecektir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]