[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Özel Sayı
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bilinç bozukluğunun nörolojik nedenlerine yaklaşım
Evyapan Akkuş D
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bilinç, yaşlı, bilinç bozuklukları, konfüzyon, deliryum, koma, santral sinir sistemi hastalıkları

Bilinç bozuklukları, yaşlı hastaların acil olarak hastaneye başvurularında sık karşılaşılan bir nedendir. Çok çeşitli nörolojik hastalıkların bilinç bozukluğu ile sonuçlanması nedeniyle, bu durum klinisyen için tanısal bir güçlük oluşturmaktadır. Aynı zamanda, bilinç bozukluğuna yol açan nörolojik hastalıkların birçoğu fatal seyredebilmektedir. Bu nedenle, bilinç bozukluğu acil bir medikal durum oluşturmaktadır ve hızlı bir değerlendirme gerektirmektedir. Bu yazıda, yaşlı hastalardaki bilinç bozukluklarının nörolojik nedenleri gözden geçirilmektedir. Bu hastalara yaklaşım önerisi getirilmekte ve spesifik tanılar tartışılmaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]