[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Özel Sayı
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Geriatrik hastaların dental tedavileri sırasında görülebilecek acil durumlar
Toman M1, Toksavul S1, Çal E1, Türkün M2
1Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Geriatri, yaşlılık, dental tedavi, acil

Dünyadaki insanların ortalama yaşam sürelerinin teknolojinin getirdiği yenilikler ve insanların daha bilinçli olmalarına bağlı olarak hızla artmasına paralel ülkemizde de insanların ortalama yaşama süreleri her geçen gün artmaktadır. Yaşlı bireylerin dental tedavileri söz konusu olduğunda iyi bir iletişim kurabilme önemlidir. Geriatrik bireylerin genel tıbbi tedavileri sırasında acil müdahale gerektiren bazı komplikasyonlar gelişebilir. Aynı şekilde her bireyde görülme olasılığı olan, ancak geriatrik bireylerde görülme olasılığı daha yüksek olan ve dental tedavi sırasında çeşitli komplikasyonlar oluşturabilecek bazı sistemik hastalıklar söz konusu olduğunda bu risklerin ortadan kalkması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]