[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Özel Sayı
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yaşlıda istismar ve ihmale yaklaşım
Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yaşlı, istismar, ihmal

Genel olarak yaşlı istismarı, “yaşlı bireyin sağlık ya da iyilik halini tehdit eden, yaşanan toplumun kültürel değerleri ile kabul edilmeyen, bireye zarar veren herhangi bir davranıştır”. Günümüzde ilerleyen yaş ile birlikte yaşlı nüfusunun artması, sosyal güvenlik ve destek sistemlerinin yetersizliği nedeni ile çevresi ile ilişkileri azalan mevcut sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel fırsatlarını kullanamayan yaşlılarda ihmal ve istismar görülme olasılığı artmaktadır. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve duygusal, cinsel, bakım verici ihmali ve yaşlının kendini ihmali olmak üzere altı tip yaşlı istismar görülmektedir. Yaşlı istismarı ve ihmalinde hem yaşlı hem de bakım veren açısından bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risk faktörleri; bireysel özellikler, sosyal ve ilişkili faktörler, ekonomik faktörler olarak üçe ayrılmaktadır. 1970'den bugüne yaşlı istismar vakaları tespit etmek için geliştirilen tarama araçlarının sayısı artmıştır. Fakat birkaçı yatan yetişkin yaşlılar için uygundur. Birçoğu akut bakımı test etmede ve evde bakım değerlendirmede sınırlıdır. Yaşlı bireyler tekrar şiddete maruz kalma korkusu, aile üyeleri ile bağların kopması korkusu ve aileden ayrılıp sosyal bir kuruma gönderilmekten ve yasal sürçlerin verdiği korku ve kaygı ile istismar veya ihmale uğradıklarını söylemezler. Bu neden ile istismar ve ihmalin önlenmesinde en etkin durum sağlık çalışanları, yaşlı bireyin ve toplumun bilinçlendirilmesidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]