[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2013, Cilt 52, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-036
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diyabetik sıçan overlerindeki glikoz hasarı ve NF-kappa B yolunun etkisi
Pala H G1, Erbaş O2, Oltulu F3, Pala E E4, Aktuğ H3, Yavaşoğlu A3
1Erata Kadın Hastalıkları ve Doğum - Perinatoloji Merkezi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Diyabetes mellitus, prematür over yetmezliği, ileri glikasyon ürünleri, ileri glikasyon ürün reseptörleri, NF-kappa B

Amaç: Bu çalışmada, sıçan modellerinde glikoz toksisitesinin overdeki hasarlanma şiddeti ve bu hasarın NF-kappa B üzerinden etkilerinin olup olmadığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Yedi adet sıçanda deneysel olarak diyabetes mellitus modeli oluşturuldu. Yedi adet kan glikoz seviyesi normal olan sıçan kontrol grubu olarak alındı. Sekiz hafta sonra over dokuları çıkarılıp histolojik olarak incelendi. Grupların özellikleri, tek yönlü ANOVA ve Mann Whitney U testi ile karşılaştırıldı. p<0.05 değerleri anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Diyabetik sıçanların over dokusunda, kontrol grubu normal sıçanlarla karşılaştırıldığında; foliküler dejenerasyon, stromal dejenerasyon, stromal fibrozis ve NF-kappa B immunoekspresyonunun anlamlı olarak arttığı tespit edildi (p=0,0001).

Sonuç: Çalışmamız glikoz toksisitesinin overde şiddetli olarak gerçekleştiğini ve bu hasarın NF-kappa B üzerinden olduğunu göstermektedir. Bu nedenle NF-kappa B inhibitörleri diyabete bağlı gelişen doku hasarını önlenmesinde ümit verici olmaya devam etmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]