[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2001, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-180
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
RENAL ARTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KONTRASTLI 3D ANJİOGRAFİ'NİN ROLÜ VE DOPPLER USG İLE KORELASYONU
Ömer KİTİŞ, Cem ÇALLI, Gülgün DEMİRPOLAT, Mustafa PARILDAR, M. Refik KİLLİ, Nilgün YÜNTEN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: renal arter stenozu, manyetik rezonans anjiografi, renkli doppler ultrasonografi

Bu çalışmada renal arter stenozlarında, üç boyutlu kontrastlı manyetik rezonans anjiografinin tanısal rolü irdelenmiştir ve renkli Doppler ultrasonografi bulguları ile korele edilmiştir.

Renal hipertansiyon ön tanısı ile gönderilen 25 olgu, otomatik enjektör kullanımı ile nefes tutmalı 3 boyutlu kontrastlı manyetik rezonans anjiografi ve renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Bu iki modalite ile renal arter stenozu bulguları olan 5 olguya digital subtraksiyon anjiografi uygulandı.

Olguların %36' sında, renal arter stenozuna ait bulgular saptandığından anjiografik değerlendirme önerildi. Geri kalan %64' lük hasta grubunda ise, manyetik rezonans anjiografi ve renkli Doppler ultrasonografi inceleme sonuçları normaldi ve bu olgular kateter anjiografi uygulanmadan medikal tedavi altında takibe alındılar.

Nefes tutmalı kontrastlı renal manyetik rezonans anjiografi, özellikle otomatik enjektör kullanımı elde olunduğunda, renal arter stenozlarını yüksek doğrulukta belirleyebilen noninvaziv bir tarama yöntemidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]