[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2015, Cilt 54, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-042
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bilateral ovaryan kapiller hemanjiom
İbrahim GELİNCİK1, İlyas SAYAR2, Ali KURT3, Ali YİTİK1
1Namık Kemal University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Tekirdağ, Turkey
2Erzincan University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Erzincan, Turkey
3Ezurum Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Erzurum, Turkey
Anahtar Sözcükler: Bilateral, kapiller hemanjiom, over

Hemanjiomlar kadın genital traktusunun benign ve nadir tümörleri olup çoğu asemptomatiktir. Elli iki yaşındaki kadın hasta, uterusundaki 7 cm çapındaki intramural leiyomyom ile post menapozal kanamadan dolayı hastanemize başvurdu. Laboratuvarımıza gönderilen total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi materyaline bilateral ovaryan kapiller hemanjiom tanısı kondu. Primer bilateral ovaryan kapiller hemanjiom çok nadir görülmesinden dolayı bu olguyu sunmayı uygun bulduk.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]