[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2015, Cilt 54, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-094
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Matür kistik teratom zemininde gelişmiş sigmoid kolona fistülize olan skuamöz hücreli karsinom
Sevinç ŞAHİN1, Elif KILIÇ2, Selda SEÇKİN1, Sezer KULAÇOĞLU2
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Malign transformasyon, matür kistik teratom, over

Matür kistik teratom overin en sık germ hücreli tümörü olup genellikle reprodüktif çağda görülmektedir. Matür kistik teratom benign bir tümör olmasına rağmen nadiren (%1-2 oranında) malign transformasyon gösterebilmekte ve genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Matür kistik teratomda görülen en sık malign transformasyon skuamöz hücreli karsinomdur (%70-80). Malign transformasyon gösteren matür kistik teratom lokal invazyon ve peritoneal ekim yolu ile komşu organlara yayılım gösterebilmekte ve etkilenen organlara ait klinik semptom verebilmektedir. Biz burada 82 yaşında hastaya ait kolona fistülizasyon gösteren matür kistik teratom zemininde gelişmiş bir skuamöz hücreli karsinom olgusunu sunuyoruz.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]