[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2002, Cilt 41, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ADNEKSLER KORUNARAK HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA OVER FONKSİYONLARI
Hüseyin YILMAZ, Özgür YENİEL, Onur BİLGİN, Ömer DİNÇER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: over yetmezliği, histerektomi, menopoz

Adneksler korunarak abdominal yada vaginal yolla total histerektomi yapılan 40 kadının ve doğal menopoza girmiş 100 kadının över yetmezlik yaşını saptadık. Över yetmezlik yaşı histerektomi yapılan grupta 46.90 ± 3.94 yıl, doğal olarak menopoza girmiş olan kontrol grubunda 47.26 ±3.72 yıl idi ve aralarında belirgin fark yoktu (p=0.653). Bu çalışmada post-operatif över fonksiyonları FSH, LH ve E2 düzeyleri ölçülerek değerlendirildi ve bilateral adneksler korunarak yapılan histerektominin (uterin fibroid, disfonksiyonel uterin kanama gibi nedenler için) över yetmezliği yaşını etkilemediği bulundu.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]