[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2016, Cilt 55, Özel Sayı
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yaşlı sağlığı ve sosyal politikalarda kamusal destek ne durumda? Türkiye ve dünyada mevcut durum
Işıl Ergin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Yaşlanma, yaşlı sağlığı, sosyal politika

Yaşlanma; sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve istihdam gibi toplumsal hayatın önemli alanlarını yakından ilgilendirmekte ve bireyin hakları yanı sıra kamusal politikaların içeriği ve kapsamına dair tartışmayı da gerekli kılmaktadır. Bu çalışma; yaşlıyı desteklemede aile ve toplumun rolünün kamusal alana geçişinin ekonomi-politik nedenlerini sunmayı, yaşlanmayı bir ekonomik yük olarak değerlendiren yaklaşımların eksikliğini irdelemeyi, yaşlı sağlığına yönelik kamusal destek mekanizmalarını incelemeyi ve Türkiye ile karşılaştırarak değerlendirmeyi amaçlamıştır. Dünyadaki uygulamalar incelendiğinde; Türkiye'de bu alana ayrılan kaynakların ve kurumsal kapasitenin yetersiz, eşitsizlik perspektifinden yoksun ve aile veya toplum temelli mekanizmaları öne çıkaran bir kurgu içinde olduğu görülmektedir. Yeni değerler sisteminin yalnızlaştırdığı yaşlı bireyler, azalan fiziksel kapasiteleri, sosyal ve ekonomik kaynaklarındaki yoksunluklarına rağmen, kamunun destek ve korumasından mahrum kaldıklarında, toplumun en kırılgan nüfusları arasında yerlerini almaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]