[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2016, Cilt 55, Özel Sayı
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yaşlılıkta teknolojinin kullanımı
Süleyman Kıvanç Ekici1, Özgür Gümüş2
1Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
Anahtar Sözcükler: Geronteknoloji, teletıp, telesağlık, telebakım, demans, sosyal medya

Teknoloji büyük bir hızla gelişmektedir ve birçok alanda oldukça olumlu çözümler getirmektedir. Ülkemiz Türkiye de dahil olmak üzere gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin giderek önemi artan sorunu olan yaşlı nüfus artışı, teknolojinin bu konu üzerine daha fazla eğilmesini gerekli kılmaktadır. Doğrudan yaşlıları ve yaşlı sorunlarını hedefleyen birçok çalışmaların bulunduğu gibi doğrudan yaşlıları hedeflemeyen, ancak dolaylı olarak yaşlı bireylerin hayatına olumlu katkı sunabilecek çalışmalar ve teknolojik ürünler de bulunmaktadır. Çalışmaların yoğunlaştığı alanlar yaşlı bireylerin bağımsız yaşamasına yardımcı olacak öneriler, sağlık konusunda ilerleme sağlayacak projeler ve güvenlik temalı projeler olarak sıralanabilir. Geronteknoloji; yaşlı kullanıcılara yönelik destekleyici sistem yazılım ve cihazlar ortaya koymayı amaçlayan, gerontoloji ve teknolojiyi birleştiren multidisipliner bir alandır. Bu derlemede “geronteknoloji” kapsamına giren teletıp, telebakım ve sosyal medya gibi teknolojiler ve çalışmalar incelenmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]