[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2016, Cilt 55, Özel Sayı
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yaşlı (kişiler) ile etkili iletişim
Ayşen Temel Eğinli
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: İletişim, yaşlı, yaşlı ile iletişim, etkili iletişim

İletişim günlük yaşamın bir parçasıdır. Kişilerin yaş alması ile birlikte duyma, görme vb. duyularında meydana gelen bozulma/azalma iletişimin etkinliği üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Kişinin kronolojik olarak yaş alması/yaşlanması ile birlikte fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler yaşaması söz konusu olur. Her bir değişim kişinin diğerleri ile iletişim kurmasını ve diğer kişileri algılamasını etkilemektedir. Bu nedenle günlük yaşamın bir parçası olan iletişim, hem yaşlı kişi hem de yaşlı kişi ile iletişim kuran/ bakım veren kişiler için adeta bir sorun haline gelebilmektedir. Bu çalışmada “yaşlı” olarak tanımlanan kişi ile kurulan iletişimin özellikleri ele alınmakta, bununla birlikte yaşlı kişi ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanarak iletişimin etkin bir şekilde kurulması için öneriler getirilmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]