[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-092
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Menenjiomu taklit eden anormal yerleşimli medulloblastom olgusu
Onur Özgüral1, Ümit Eroğlu1, Burak Bahadır1, Aylin Heper Okçu2, Hakan Tuna1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pathology , Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Medulloblastom, pontoserebellar açı, ekstraaksiyel

Medulloblastom, pediyatrik çağda en sık görülen primitif nöroektodermal tümör grubundandır. Genellikle vermis kaynaklı ve 4. ventrikül yerleşimlidir. Pontoserebellar açı medulloblastomları oldukça nadir olup çoğunlukla intraaksiyel yerleşimlidir. Bu bölgede sık görülen menenjiom ve schwannom gibi tümörlerle karışabilir. Bu yazıda, 16 yaşında kız çocukta pontoserebellar bölgede ekstraaksiyel yerleşen ve menenjiomu taklit eden medulloblastom olgusu sunulmaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]