[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-095
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tiroglossal duktus kistinde gelişen papiller tiroid karsinom
Aykut Bozan1, Ayşe Polat2, Hayrettin Cengiz Alpay3, Sercan Göde4
1Medical Park Tarsus Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Mersin, Türkiye
2Mersin Patoloji Laboratuvarı, Mersin, Türkiye
3İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tiroglossal duktus kisti, tiroglossal kanal, papiller karsinom

Tiroglossal duktus kisti tiroid glandın dil kökünden boyuna doğru olan embriyolojik göçü sırasında, bu kanalın patent kalmasıyla gelişen konjenital bir kisttir. Bu duktus kistinden malignite gelişme oranı çok düşük olmakla birlikte en sık karşılaşılan malign tümör papiller karsinomdur. Bu yazıda, boyunda orta hatta kitlesi olan ve histopatolojik inceleme sonucu tiroglossal duktus kisti içinden köken alan ve papiller tiroid karsinomu olarak rapor edilen 46 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]