[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 2, Sayfa(lar) 096-098
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tek doz duloksetin genç erkek hastada hiponatremiye neden olabilir mi?
Tanzer Korkmaz1, Funda Karbek Akarca2, Selen Çome3, Cem Ertan1
1İzmir University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Duloksetin, hiponatremi, genç erkek hasta, somatik semptomlar

Somatik semptomları olan orta yaşlı bir erkek hastada tek doz duloksetin tedavi sonrası hızlıca gelişen bir hiponatremi olgusunu rapor ettik. Yirmi sekiz yaşında erkek hasta halsizlik ve başdönmesi şikayeti ile başvurdu. Duloksetinin kesilmesi ve normal salin tedavisinden üç gün sonra tamamen normale döndü. Duloksetin ile tedavi edilen hastaların hiponatremi açısından yakın takiplerinin yapılması gereklidir.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]