[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 3, Sayfa(lar) 154-156
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Androjen duyarsızlık sendromunda bilateral Sertoli hücreli adenom olgusu
Zeynep Öztürk İnal1, Nursadan Gergerlioğlu2, İlknur Küçükosmanoğlu2, Meryem İlkay Karanis2
1Konya Training and Research Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Konya, Turkey
2Konya Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Sertoli hücreli adenom, androjen duyarsızlık sendromu

Önceden testiküler feminizasyon sendromu olarak isimlendirilen androjen duyarsızlık sendromu androjen reseptör gen üzerinde lokalize X kromozomundaki q11-q12 mutasyonunun bulunduğu, X’e bağlı geçiş gösteren resesif bir hastalıktır. Androjen duyarsızlık sendromlu hastalarda puberteden sonra testiküler tümörler, özellikle de seminom gelişebilmektedir. Primer amenore şikayeti ile başvuran 35 yaşındaki hastamızın bilateral inguinal bölgede palpasyonla ele gelen yaklaşık 4 cm’lik kitlenin, eksizyon sonucu histopatolojik değerlendirilmesinde bilateral Sertoli hücreli adenom olarak rapor edilmiştir. Androjen duyarsızlık sendromlu hastalarda bilateral gonadal tümör gelişim riski düşük olsa da bu tür malignitelerin de görülebileceği göz ardı edilmemelidir.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]