[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-159
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bilateral subakromial bursada pirinç tanesi cisimcikleri
Orhan Akıncı
Torbalı State Hospital, Clinic of Orthopedics and Traumatology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Pirinç tanesi cisimcikleri, omuz, subakromiyal bursa

Pirinç tanesi cisimcikleri, kıkırdak görünümlü, genellikle fibrin yapısında sinoviya kökenli cisimciklerdir. Etiyolojisinde tuberküloz, romatoid artrit, hipokomplementemik artrit ve diğer seronegatif artropatilerin rol oynadığı düşünülmektedir. Bu yazıda, her iki omuzunda yaklaşık 7x7 cm şişliği ve hafif ağrısı olan 48 yaşındaki kadın hasta değerlendirildi. Travma öyküsü yoktu. Laboratuvar testleri normaldi. Romatizmal hastalıklarla ilgili kapsamlı incelemeleri negatif bulundu. Kitlelerin subakromial kökenli oldukları öngörüldü. Her iki kitle cerrahi olarak çıkarıldı ve çok sayıda pirinç tanesi cisimciği içerdiği görüldü. On beş gün içerisinde tam ve ağrısız omuz hareketleri elde edildi. 2 yıllık takip sonunda hastanın herhangi bir yakınması olmadı ve romatolojik bir hastalığa da rastlanmadı.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]