[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 4, Sayfa(lar) 183-192
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Meme kanseri kök hücrelerinde elajik asit ile indüklenmiş miRNA’ların ifadesi ve elajik asidin apoptoz üzerine etkisi
Hasan Onur Çağlar1, Sunde Yılmaz Süslüer2, Şebnem Kavaklı3, Cumhur Gündüz2, Biray Ertürk4, Ferda Özkınay4, Ayfer Haydaroğlu5
1Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Elajik asit, meme kanseri kök hücreleri, miRNA, apoptoz

Amaç: Östrojen bağımlı meme kanseri tümör oluşumunda etkili miRNA’lar elajik asit (EA) uygulaması ile baskılanmaktadır. Ancak, EA uygulamasından sonra meme kanseri kök hücrelerindeki (MKKH) miRNA’ların ifade profillerinin düzenlenmesi hala belirsizdir. Bu çalışmada, MKKH’lerde EA-indüklenmiş apoptozun gösterilmesi ve EA uygulamasından sonra değişen miRNA ifade profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: EA’nın MKKH’lerdeki sitotoksik etkisi WST-1 testi ile incelendi. EA uygulamasından sonra apoptoz ve hücre döngüsü analizleri flow sitometri ile yapıldı. EA uygulamasından sonra, MKKH’lerin miRNA ifade profilleri RT-PCR miRNA array ile tanımlandı.

Bulgular: MKKH’ler üzerinde EA’nın sitotoksik etkisi saptandı. 48. ve 72. saatlerde EA’nın IC50 konsantrasyonu 24.8 μM’dı. EA, MKKH’lerde apoptozu indüklemedi. Bununla beraber, EA’nın 24., 48. ve 72. saat uygulamalarında S fazı bloğu gözlendi. Toplamda 84 miRNA geninin 76’sının ifade profili belirlendi. hsa-miR-125b-1-3p’nin ifadesi EA uygulanmasıyla 3.59 kat arttı. Let-7 ve miR-200 aileleri dahil diğer tüm miRNA’ların ifade profili EA uygulaması nedeniyle azalış gösterdi.

Sonuç: Bu çalışmada, EA’nın MKKH’de apoptozu etkilemediği ve hsa-miR-125b-1-3p’in ifadesini arttırırken, başta hsa-miR-485-5p ve hsa-miR-328-3p olmak üzere diğer miRNA’ların ifadesinde düşmeye neden olduğu görüldü. Anormal miRNA ifade profili nedeniyle MKKH’lerin EA uygulamasına direnç gösterebileceği düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]