[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 4, Sayfa(lar) 203-205
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Primer hiperoksalüri
Elçin Aydın1, Tülay Öztürk Atasoy2, Mehmet Argın3
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Radiology, İzmir, Turkey
2Ümraniye Training and Research Hospital, Clinic of Radiology, İstanbul, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hiperoksalüri, nefrolitiazis, nefrokalsinozis

Hiperoksalüri nefrolithiazis ve nefrokalsinozis ile karakterize, idrardaki kalsiyum oksalatın süpersatürasyonu sonucu oluşur. Kalsiyum oksalat depozitleri böbrek hasarı, böbrek yetmezliği ve diğer organlarda hasarlanmaya neden olabilir. Burada nadir de olsa ciddi bir durum arz eden, renal özellikleri açısından şüphelenilebilen primer hiperoksalüri vakasını sunduk. Radyolojik iskelet değişiklikleri oldukça spesifik olmakla birlikte renal osteodistrofi ile benzer özellikler taşıyabilir.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]