[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 4, Sayfa(lar) 212-213
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Asemptomatik mediastinal dev kavernöz hemanjiom
Yeliz Erol, Tarık Yağcı, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kavernöz hemanjiom, mediasten

Anterior mediastende kavernöz hemanjiomlar nadir görülür ve tüm mediastinal tümörlerin %0.5’inden daha azını oluşturmaktadır. En sık semptomları dispne, öksürük ve göğüs ağrısıdır. Erişkinde mediastende genellikle kavernöz tip hemanjiom görülür. Asemptomatik bir mediastinal kitle nedeniyle kliniğimizde opere olan ve patolojik inceleme sonucu kavernöz hemanjiom olarak bildirilen olgu literatür eşliğinde sunuldu.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]