[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-013
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut böbrek hasarlanmasında yeni bir gösterge: Nötrofil-lenfosit oranı
Devrim Bozkurt1, Aslı Kılavuz1, Mehmet Berktaş2, Fehmi Akçiçek1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Intensive Care Unit, İzmir, Turkey
2Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Akut böbrek yetmezliği, mortalite

Amaç: Akut böbrek hasarlanması (ABH), sistemik inflamasyonu yansıtan bir klinik durumdur. Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), değişik inflamatuar durumlarda bilinen yeni prognostik göstergedir. Bu retrospektif kohort çalışmasında iki yüz on üç akut böbrek hasarlanmalı hasta incelendi.

Gereç ve Yöntem: Hastaların başvuru anı, çıkış anı ve taburculuk sonrası poliklinik takiplerinde var olan altı ay bir yıllık değerleri kaydedildi. Bu takip periyodunda hastaların NLO değişimleri incelendi.

Bulgular: Tek değişkenli ve çoklu değişkenli regresyon analizlerinde, hem taburculuk anı NLO değeri hem de zamansal NLO değişimi, akut böbrek hasarlanmalı hastalarda bağımsız mortalite öngörücüsü olarak saptandı. Yapılan ROC analizinde, mortalite ön görücülüğünde, NLO üst sınır için 9.90 değeri, %87 özgüllük ve %73 duyarlılıkta saptandı (HR: 7.31, CI 3.36-15.91; p<0.001).

Sonuç: Akut böbrek hasarlanmalı hastalarda, NLO, hastane yatış sürecinde mortalite için yeni bir takip parametresi olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]