[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-030
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Düzensiz spor aktivitesi olan ofis çalışanlarında sentetik zeminli yüzeylerde ortaya çıkan ön çapraz bağ yaralanmaları
Özgür Korkmaz1, Melih Malkoç1, Serkan Gürcan2
1İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul, Turkey
2Gelişim University Faculty of Medicine, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ön çapraz bağ, sentetik yüzeyli spor alanları, ofis çalışanları

Amaç: Sentetik zeminli spor alanlarında ofis çalışanlarında ortaya çıkan ön çapraz bağ yaralanmalarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Sentetik yüzeyli zeminlerde spor esnasında ön çapraz bağ yaralanması olan ve opere edilen 87 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların opere edilen dizleri ameliyat öncesi ve son kontrollerde Lysholm ve Tegner Aktivite Skalaları ile değerlendirildi. Yaralanma mekanizması, yaralanma esnasında kullanılan ayakkabı tipi, sportif aktivite sıklığı, sportif aktivite öncesi ısınma süresi, spor yapılan sahanın zemin tipi, vücut kitle endeksi ve işe dönüş süresi araştırıldı.

Bulgular: Ameliyat öncesi ve son kontrollerdeki Lysholm ve Tegner aktivite skalalarında istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edildi (p<0.001). Altmış beş hastada temassız travmalar sonucunda, 22 hastada ise direkt temaslı travmalar sonucunda ön çapraz bağ yırtığı oluştuğu tespit edildi. Hastaların sentetik zeminli yüzeylerde yaptıkları sportif aktiviteleri sosyal aktivite olarak gördükleri tespit edildi. Sentetik zeminli yüzeyler için uygun ayakkabı kullanımı düşük oranda idi. Hastaların aylık ortalama sportif aktivite sayıları 1.4, ortalama ısınma süresi 6.42 dk olarak bulundu. Sentetik yüzeyli sahaların 69’u 3. jenerasyon, 18’inin ise 2. jenerasyon yüzeyler idi. Hastaların ortalama vücut kitle endeksi 23.32 kg/m² idi. Cerrahi girişim sonrası işe dönüş süresi 17.41 hafta olarak belirlendi.

Sonuç: Uygunsuz ekipman ve düzensiz spor aktivitesi olan kişilerin sentetik zeminli yüzeylerde yaptıkları sportif aktiviteler cerrahi tedavi gerektiren ön çapraz bağ yaralanmalarına neden olabilmektedir. Bunun sonucunda çalışma zamanında azalma ve ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]