[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-045
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Meme kanseri kanser kök hücrelerinde PD-0332991 uygulanmasının hücre döngüsü düzenleyici genler üzerine etkisi
Hasan Onur Çağlar1, Sunde Yılmaz Süslüer2, Cumhur Gündüz2, Ayfer Haydaroğlu3
1Ege University Health Science Institute, Department of Stem Cell, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, İzmir, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: PD-0332991, meme tümörleri, neoplastik kök hücreler, G1 hücre döngüsü bloğu, hücre döngüsü.

Amaç: Palbociclib (PD-0332991) siklin bağımlı kinaz 4/6 kompleksi için bir inhibitördür ve luminal ER+ meme kanserlerinde daha fazla aktivite sergilemektedir. Ancak, meme kanseri kök hücrelerinin (MKKH) PD-0332991 uygulamasına olan hassasiyeti ve hücre döngüsü düzenleyici genleri üzerine PD-0332991’in etkisi MKKH’leri için açıklığa kavuşmamıştır. Bu çalışma, MKKH’lerinin PD-0332991 uygulamasına olan yanıtın belirlenmesini amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Meme kanseri hücre hatları üzerinde deneysel bir in vitro çalışma tasarlanmıştır. Bu çalışmada, MCF-7 ve MKKH hücre hatları kullanıldı. Suda çözünür tetrazolyum tuzu-1 (WST-1) testi sitotoksisite deneyi için kullanıldı. Hücre döngüsü dağılımı ve apoptosis, 48. saat IC50 değerlerine göre flow sitometri ile incelendi. CDKN1A, CHEK1, CDKN2A, CDC25A ve CCND1 genlerinin ifade profillerinin belirlenmesinde Real-Time PCR kullanıldı.

Bulgular: Her iki hücre hattında, PD-0332991 hücre proliferasyonunu azalttı. Her iki hücre hattı için G0/G1 tutuklanması belirlendi. PD-0332991’in apoptotik etkisi MCF-7 ve MKKH hücrelerinde bulunmadı. MCF-7 hücrelerinde, CDKN1A, CDKN2A ve CCND1 ifade düzeyleri sırasıyla 3,11; 3,21 ve 1,05 kat arttı. CHEK1 ve CDC25A ifade düzeyleri sırasıyla 4,75 ve 3,73 kat azaldı. MKKH’lerinde CDKN1A, CHEK1, CDKN2A ve CCND1 ifade düzeleri sırasıyla 1,15; 2,01; 1,32 ve 1,68 kat azaldı. MKKH’lerinde, CDC25A geni ifadesi bulunmadı.

Sonuç: Bu çalışmada, MKKH ve meme kanseri hücreleri arasında PD-0332991’in hücre döngüsü düzenleyici genler için farklı ifade profillerine neden olduğu gözlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]