[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-115
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tüberoz skleroz ile ilişkili anjiyolipoma rüptürüne bağlı kanamada girişimsel radyoloji
Fuat Kızılay, Emir Akıncıoğlu, Elmir Aliyev, Adnan Şimşir
Ege University Faculty of Medicine, Department of Urology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Anjiyografi, anjiyomyolipom, girişimsel radyoloji, tüberoz skleroz

Renal anjiyomyolipomlar, tüberoz sklerozla birlikte görülebilen, masif retroperitoneal kanamaya neden olabilen nadir bir tümördür. Bu yazıda, sol böbrekte anjiyomyolipom nedeniyle masif hemorajisi olan ve girişimsel radyoloji tarafından selektif arter embolizasyonu ile tedavi edilen bir vakayı sunuyoruz. Masif kanama durumunda dahi anjiyografik girişim başarıyla uygulanabilir ve böylece böbreğin korunması sağlanabilir.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]