[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-170
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Anizohipermetropik ambliyopisi olan yetişkinlerin ön segment parametrelerinin Sirius topografi ile değerlendirilmesi
Sevil Karaman Erdur, Funda Dikkaya, Göktuğ Demirci, Mustafa Özsütçü, Rukiye Aydın, Mustafa Eliaçık, Mehmet Selim Kocabora
İstanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Ophtalmology, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Anizometropik ambliyopi, ön göz segmenti, kornea topografisi

Amaç: Anizohipermetropik ambliyopisi olan yetişkinlerde ön segment parametrelerini Sirius topografi ile değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Anizohipermetropik ambliyopisi olan 48 hasta ve 45 sağlıklı yetişkin çalışma kapsamında prospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastaların sikloplejik damla öncesi ve sonrasında Sirius topografi cihazı ile muayeneleri gerçekleştirildi. Ön ve arka ortalama keratometri değerleri, santral kornea kalınlıkları (SKK), ön kamara derinlikleri (ÖKD), kornea volümü (KV) ve ön kamara volümleri (ÖKV) gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Ön ve arka ortalama keratometri değerleri, SKK, ÖKD, KV ve ÖKV arasında ambliyopisi olan hastanın ambliyopik gözü, diğer göz ve kontrol hastasının gözleri arasında sikloplejik damla öncesi ve sonrası ölçümlerde fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Ambliyopisi olan yetişkinlerde ambliyopik göz, diğer göz ve kontrol gözler arasında sikloplejik damla öncesi ve sonrasında Sirius topografi ile yapılan değerlendirmede ön segment parametreleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]