[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 3, Sayfa(lar) 178-180
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Testisin karsinoid tümörü: Nadir bir olgu
Gülruh Büberal1, Banu Sarsik2, Adnan Şimşir3, Sadık Tamsel4, Sait Şen2
1İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören State Hospital, Clinic of Pathology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, İzmir, Turkey
3Ege University, Department of Urology, İzmir, Turkey
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Testis, karsinoid tümör, nöroendokrin tümörler

Nöroendokrin tümörler, sıklıkla gastrointestinal sistem, akciğer ve pankreas gibi organlarda görülmektedir. Primer testiküler nöroendokrin tümörler son derece nadir olup, tüm testis tümörlerinin %0.23’ünü oluşturur. 35 yaşındaki hasta, sol skrotumda ağrısız şişlik şikayeti ile üroloji kliniğine başvurdu. Hastada travma hikayesi bulunmamaktaydı. Skrotal Doppler ultrasonograsinde sol testis alt polde 2x1.5 cm boyutlarında düzgün sınırlı solid kitle izlendi. Tümör markerları ve bilgisayar tomografi taramaları normaldi ve hastada metastaz izlenmedi. Hastaya sol radikal orşiektomi uygulandı. Orşiektomi materyali, makroskobik olarak 1.4x1.2 cm boyutlarda düzgün sınırlı, sarı solid kitle olarak izlendi. Histopatolojik incelemede primer testiküler karsinoid tümör, iyi diferansiye nöroendokrin karsinomdan ayırt edilemedi. Primer testiküler karsinoid tümör tanısı, klinik ve radyolojik olarak ekstratestiküler nöroendokrin tümör dışlanarak yapıldı. Bu nadir olgu, morfolojik ve immunhistokimyasal özellikleri ile sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]