[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 4, Sayfa(lar) 247-249
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hashimoto ensefalopatisi: İki olgu sunumu
Zerrin Yıldırım1, Muazzez Gökçen Karahan2, Yavuz Altunkaynak2, Alper Döventaş3, Sevim Baybaş2
1Bağcılar Training and Research Hospital, Clinic of Neurology, İstanbul, Turkey
2Bakırköy Prof Dr. Mazhar Osman Mental and Neurological Disorders Education and Research Hospital, Clinic of Neurology, İstanbul, Turkey
3İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Geriatrics, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hashimoto ensefalopatisi, nöbet, kognitif bozulma

Hashimoto ensefalopatisi anti-tiroid otoantikorlarla ilişkili otoimmün etiyolojiye sahip olduğu düşünülen bir hastalıktır. Klinik tablo akut ya da sinsi olarak başlayabilir. Hastalık tanısı, klinik bulgular varlığında, serumda antitiroid otoantikorların yüksek bulunması ve ensefalopatiye neden olabilecek diğer nedenlerin ekarte edilmesiyle konur. Bu yazıda, akut nörolojik defisit ile başvuran ve Hashimoto ensefalopatisi tanısı almış iki olgu sunulmaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]