[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut kompartman sendromu klinik yaklaşımları: Türkiye'deki ortopedi ve travmatoloji doktorlarının uygulamalarının anket ile değerlendirilmesi
Onur Başcı1, Ahmet Emrah Acan2, Mehmet Erduran1,
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir, Turkey
2Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Muğla, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kompartman sendromu, klinik yaklaşımlar, fasiyotomi, kompartman basınç ölçümü

Amaç: Çalışmanın amacı, Türkiye’de halen çalışmakta olan ortopedi ve travmatoloji uzmanları ve asistanlarının, kompartman sendromuna yönelik güncel yaklaşım ve algılarının ortaya konmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma icin tasarlanmış anket ile, bilinci açık veya kapalı hastada tanı, kompartman sendromunun klinik bulguları, kompartman basıncı ölçümü, fasiyotomi icin uygun müdahale süresi ve tekniği değerlendirildi.

Bulgular: Bu değerlendirmede, en önemli (%74) ve en erken (%82,2) oluşabilecek semptomun ağrı olduğu görüşü hakimdir. Tanısal yaklaşımda, %59,6 aşırı ağrı ve pasif germe ile aşırı ağrıyı tanı icin yeterli görmektedir. Bilinci kapalı hastalarda, %22,6 kompartman basıncını her hastada ölçülmesi gerektiğini ve birinci yüksek sonuçta acil fasiyotomi endikasyonunu uygun görmektedir. Öte yandan, %59,6 kompartman basıncı ölçmeksizin klinik şüphenin acil fasiyotomi icin yeterli bir endikasyon olduğu görüşündedir. %89,7 kompartman sendromu şüphesinde basınç ölçmeye gerek duymamaktadır. %55,5 manuel kompartman ölçüm düzeneğini hiç görmemiş ve %25,3 düzeneği kurabilecek bilgiye sahip olduğunu ifade etmektedir.

Sonuç: Türkiye’de kompartman sendromu yönetiminde tartışmalı yaklaşımlar olduğu gözlenmekle beraber, klinik yaklaşım rehberlerinin hazırlanması, en uygun yaklaşımın oluşması, değişken yaklaşımların ve komplikasyon insidanslarının azaltılması için fayda sağlayacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]