[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 052-054
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Pediyatrik vakalarda sürekli akım sağlayan ventrikül destek cihazi implantasyonu: Tek merkez deneyimi
Pelin Öztürk, Osman Nuri Tuncer
Ege University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Pediatrik, kalp yetmezliği, ventriküler destek cihazı

Amaç: Kalp transplantasyonu medikal tedaviye dirençli hastalarda altın standart tedavi yöntemidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle pediatrik yaş grubunda donör organ kısıtlılığı ve uzayan bekleme listeleri ventrikül destek sistemlerinin kullanımını zorunlu kılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, kliniğimizde Ağustos 2012 ile Mart 2108 tarihleri arasında 19 yaş altı olgularda devamlı akım sağlayan ventriküler destek cihazı implante edilmiş olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tümü kalp nakli kriterlerine uygundu. Tüm hastalara HeartWare (HeartWare inc. Medtronic) HVAD cihazı implante edildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 15,4 (minimum11-maksimum 18) olan 8 kız, 6 erkek olgunun, ortalama kilosu 42,4 kg, vücut yüzey alanı ise 1,4 kg/cm², ortalama takip süresi 549 gün, 6 aylık survi %90 olarak değerlendirildi. Altı (%42,9) olgu halen destek altında takibimizde iken, 6 olguya başarılı şekilde kalp transplantasyonu yapıldı. Destek altında iken 2 olgu kaybedildi.

Sonuç: Teknolojik ilerlemeler ile büyük ve pulsatil akım sağlayan pompalardan sonra son yıllarda boyutları oldukça küçülen sürekli akım sağlayan ventrikül destek sistemlerinin kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Bu yazımızda kliniğimizde pediatrik yaş grubunda nakile köprü amaçlı sürekli akım sağlayan ventrikül destek cihazı implantasyonu deneyimlerimiz paylaşılacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]