[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 078-080
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İntravenöz uyuşturucu kullanan hastalardaki enfeksiyöz komplikasyonlara bir örnek: Psoas absesi
Meltem Songür Kodik, Murat Ersel
Ege University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Madde kullanıcıları, enjeksiyonlar, intravenöz, psoas absesi, bel ağrısı

Bu olgu sunumunda intravenöz uyuşturucu kullanan bir hastada gelişen psoas absesi sunulmaktadır. Bu hastalar sıklıkla acil servise sebebi bilinmeyen enfeksiyonlar nedeniyle başvururlar. Enfeksiyonun belirsiz semptomları nedeniyle klinisyenler için tanı koyması zordur. Yirmi altı yaşında ilaç bağımlılığı olan ve bu sebeple tedavi gören kadın hasta, bilinmeyen enfeksiyöz semptomlar ile acil servise başvurmuştur. Fizik muayenede sağ koksadan dize kadar yayılan ağrı ortaya çıktı. Sağ kalçaya yönelik çekilen bilgisayarlı tomografide psoas absesi saptandı.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]