[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 086-087
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sistoskopi olgusunda uygulanan spinal anestezi sonrası gelişen spinal miyoklonus
Tuba Kuvvet Yoldaş1, Mehmet Yoldaş2, Dilber İşler3
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İzmir, Turkey
2Dumlupınar University Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Department of Urology Kütahya, Turkey
3Dumlupınar University Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Kütahya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Spinal miyoklonus, rejiyonal anestezi, lokal anestezik

Rejiyonal anestezi sonrası gelişen spinal myoklonus oldukça nadir görülmektedir. Tek bir kas veya kas gruplarında ani, istemsiz, kısa süreli fokal veya segmental görülen kasılmalardır. Spinal kord patolojileri (tümör, enfeksiyon, vb.) sonucu gelişen nöromuskuler disfonksiyondur. Ayrıca intratekal bupivakain veya epidural kateter uygulama sonrası benzer olgular bildirilmiştir. Spinal anestezide uyguladığımız bupivakaine bağlı gelişen spinal myoklonus gözlediğimiz olgumuzu sunmayı amaçladık.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]