[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 088-089
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kesilmiş intravenöz kanülün ultrasonografi eşliğinde çıkarılması
Mihriban Yalçın1, Eda Gödekmerdan Katırcıoğlu1, Yavuz Kutlu2
1Ordu State Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, Ordu, Turkey
2Ordu State Hospital, Clinic of Radiology, Ordu, Turkey
Anahtar Sözcükler: Yabancı cisim, ultrasonografi

İntravenöz kanül kullanımı dünyada en yaygın uygulanan invaziv intravasküler prosedürdür. Periferik venöz kanüllerin kullanımı hastane kalış süresini, tedavi maliyetini arttırırıcı ve hasta konforunu azaltıcı bir takım komplikasyonlara yol açabilir. İntravenöz kanülün kırık ve migrasyonu bilinen bir komplikasyondur ve derhal çıkarılması gerekir. Bu yazıda sol sefalik vendeki kesilmiş periferik venöz kateterin cerrahi olarak çıkarıldığı bir olguyu sunuyoruz. Hastamıza pnömoni tedavisi için damar yolu açılmış ikinci gün kanül çıkarılırken yanlışlıkla kesilmiş. Kesik katater parçası operasyonla çıkarıldı. Çok yaygın kullanımına rağmen intravenöz kanül yerleştirmek ve çıkarmak her zaman basit ve zararsız bir prosedür değildir.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]