[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 090-091
[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İzole hiperbilirubinemi ile başvuran akut apandisit olgusu
Hasan Sultanoğlu1, Ayça Özel2, Seda Özkan2, Tuba Erdem Sultanoğlu3
1Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
3Şehitkamil Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hiperbilirübinemi, karın ağrısı, perfore apandisit

Akut apandisit hastalarında, sarılık ve yaygın karın ağrısı nadir görülen bulgulardır. Çoğunlukla geç dönemde başvuran komplike ve perfore/gangrenöz apandisit ile ilişkilendirilir. Sarılığa neden olan hiperbilirübineminin yaygın nedenleri; genetik hastalıklar, enfeksiyonlar, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, toksinler ve kalp yetmezliğidir. Karaciğer enzim seviyesinin normal olduğu hiperbilirubinemi ise sepsis, sistemik enfeksiyon, metabolik hastalıklar ve gebelikte görülebilir. Bilirübin düzeyi acil serviste ulaşımı ve değerlendirilmesi kolay bir laboratuvar parametresidir. Acil servise akut sarılık ile başvuran hastalarda izole hiperbilirubinemi tespit edildiğinde akut apandisit ön tanısı da akılda tutulmalıdır.

[ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]