[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2002, Cilt 41, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-111
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
OVERİN PRİMER RABDOMYOSARKOMU: OLGU SUNUMU
Sevil SAYHAN1, Osman ZEKİOĞLU2, Yıldız ERHAN2
1SSK Ege Doğum Evi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Patoloji Servisi, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Bornova İzmir
Anahtar Sözcükler: over, rabdomyosarkom

Rabdomyosarkomlar genetikle çocukluk döneminde, baş boyun bölgesi ve ekstremitelerde görülen yumuşak doku tümörleridir. Primer over yerleşimli rabdomyosarkomlar ise çok nadir olup malign mikst müllerian tümörlerin bir komponenti şeklinde izlenmektedirler. Karında kitle ve ağrı yakınmaları ile başvuran 26 yaşındaki olguya yapılan abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi sonrası her iki overde tümöral oluşumlar saptanmıştır. Cerrahi olarak çıkarılan tümörün mikroskobik incelemesinde, alveolar boşlukları döşeyen oval çekirdekli eozinofilik sitopiazmalı küçük hücreler izlenmiştir. Immünohistokimyasal olarak tümör hücreleri desmin ve düz kas aktini ile boyanmıştır. Evre III olarak değerlendirilen olgu, operasyondan 5 ay sonra yaşamını yitirmiştir. Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular eşliğinde overin primer rabdomyosarkomu olarak değerlendirilen olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]