[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-177
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Staphylococcus aureus spondylitis after cutaneous infection: a case report
Suntur B.M1, Sipahi O.R1, Çallı C2, Dalbastı T3, Büke Ç1
1Ege üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Bornova, İzmir
3Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi AD, Bornova, İzmir
Keywords: Cutaneous infection, spondylodiscitis, Staphylococcus aureus

Spondylitis, in adults, is a rare but severe disease. Cutaneous infection is a rare predisposing factor for spondylitis due to Staphylococcus aureus. In this report it was aimed to present a case of S. aureus spondylitis occuring after cutaneous infection.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]