[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2016, Cilt 55, Özel Sayı
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Social determinants of health among older people
Aliye Mandıracıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
Keywords: Social determinans, health, elderly

One of the vulnerable group in community is the elderly people who particularly suffer from social and economic deprivation. Gender, age, race, ethnicity, education, socioeconomic status, living standards, geographic location, poverty, loneliness, social isolation and social exclusion are important social determinants of health among older people. Social determinants are powerful predictors of health inequities and disparities. Understanding the effects of social factors on health and actions on the social determinants of health for elderly people are vital. This article reviews literature on the importance of social determinants in shaping health of elderly people.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]