[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2016, Cilt 55, Özel Sayı
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Effective communication with elderly (people)
Ayşen Temel Eğinli
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı, İzmir
Keywords: Communication, elderly person, communication with elderly, effective communication

Communication is a part of everyday life. When people are getting older, there can be seen sensational distortions just like about hearing, sighting, etc. Accordingly, these distortions can cause some negative impacts on the effectiveness of communication. It can be mentioned that, depending on the chronological getting/growing older of anybody, there can appear pysical, psychological and social changings. Every part of these changings not only can affect the communication of people between others, but also it affect the perception of person among other people. Therefore, as a part of daily life, communication can become a kind of problem for elderly people and people who are connected with them or who take care of them. In this study, it is mentioned that the specifications of communication with the people who are defined as “elderly”. In addition to this, it is clarified that the required points for considering when people communicate with elderly people and there are some suggestions for effective communication with elderly people.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]