[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2017, Cilt 56, Sayı 4, Sayfa(lar) 212-213
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Asymptomatic mediastinal giant cavernous hemangioma
Yeliz Erol, Tarık Yağcı, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
Keywords: Cavernous hemangioma, mediastinum

Cavernous hemangioma is a rare tumour of anterior mediastinum and comprimises less than 0.5% of all mediastial tumours. The most common symptoms are dyspnea, cough and chest pain. Usually cavernous type hemangioma is seen in adults mediastinum. The patient operated in our clinic due to asymptomatic mediastinal mass and reported to be a cavernous hemangioma is presented under the light of the literature.

[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]