[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-056
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gastrointestinal bleeding due to deformed biliary stent
Muhammet Yener Akpınar, Fatih Saygılı, Erkin Öztaş, Orhan Coşkun, Bülent Ödemiş
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Keywords: Endoscopic retrograd cholangiopancreatography, gastrointestinal hemorrhage

Hemorrhage is a severe complication of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with 1-2% frequency. Hemorrhage is usually related to spinhcterotomy, however some case reports demonstrated that hemorrhagic complications are not related to sphincterotomy. Hemorrhage due to bowel wall irritation of biliary metal stent can be an example for this kind of bleedings. Pain at the site of stent must be considered for bowel wall irritation in patients with biliary stent history. In the literature hemorrhage due to bowel wall irritation associated with deformed metal stent was not reported. Here we presented our case with gastrointestinal hemorrhage due to duodenal ulcer associated with deformed biliary metal stent irritation.

[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]